Chết cười với 1.001 kiểu chống nóng phong cách ‘đại gia’

Lắp điều hòa cho nhà lá, bật 24 chiếc quạt một lúc, làm bể bơi trên xe hơi… là những cách ‘bá đạo’.

Nhà không có gì ngoài điều kiện.

Nhà không có gì ngoài điều kiện.

Thập quạt mai phục.

Thập quạt mai phục.

Yêu anh đi, nhà anh có điều hòa. Nóng lại bật, nóng lại bật.

Yêu anh đi, nhà anh có điều hòa.

Bể bơi bốn bánh.

Bể bơi bốn bánh.

Đầu tư hẳn bể bơi trong nhà.

Đầu tư hẳn bể bơi trong nhà.

Gió quạt át nắng trời.

Gió quạt át nắng trời.

Có của ăn của để.

Có của ăn của để.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>