miền bắc nóng

Nắng nóng quay trở lại miền Bắc

Sang ngày mai, hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây sẽ đẩy nền nhiệt miền Bắc đồng loạt tăng lên 29-32 độ C, riêng Tây Bắc là trên 34 độ C. Những ngày tiếp theo, nhiệt độ tăng cao lên mức 37 độ C ở phía tây và 35 độ C ở phía đông.  Từ more »